Nina & BorisBoris


Boris ser humor som en av de viktigaste verktygen för inre utveckling. Hans breda bakgrund från Kung Fu, Cirkus, Gymnastik och Dans inspirerar och gör hans kurser underhållande och med en uppfriskande känsla. Allt det som vi uppfattar som utmaningar förvandlas till lek när vi känner oss trygga i en välkomnande miljö. Förändring sker i varje ögonblick och Boris hedrar den processen i varje klass genom att balansera rätt mängd utmaning och lekfullhet. Alla är välkomna att ta del av resan.

• Boris CV: [läs här]
• Boris AcroYoga BIO: [läs här]
Boris is a certified Yoga and AcroYoga teacher. He believes that sense of humor is a tool for inner development. With background in Kung Fu, Circus, Gymnastics and Dance his classes are entertaining and with a fresh feeling. All what we percieve as challenges turns into games when we feel protected in a safe environment. Transformation happens in each moment and he honors that process in each class giving the right amount of challenge balanced with playfulness. Everyone is welcome to join the journey.

• Boris CV: [read here]
• Boris AcroYoga BIO: [read here]
Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]


Nina


Nina rör sig naturligt mellan traditionell yoga, modern fritt flödande Vinyasa och utforskande dansyoga. Hennes tyngdpunkt är djupt rotad i acroyoga som skapar samklang mellan yoga, akrobatik och thaimassage. Med kreativitet, rörelse och andlighet som hennes ledstjärnor vänder hon världen uppochner och in och ut.

Vid en tidig ålder gjorde böcker, musik och lärare i dans och teater djup inverkan genom att de väckte en inre upplevelse av helhet mellan kropp, sinne och själ. Yogiska inslag dök upp i sammanhang av konst och improvisation. Djupavslappning, andningsmedvetande och solhälsningar var alla närvarande. Och mest av allt en kultur av acceptans, integrering och rörelseglädje.

• Nina CV: [läs här]
• Nina AcroYoga BIO: [läs här]
Nina moves naturally between traditional yoga, modern free flowing vinyasa and explorative dance yoga. Her center of gravity is deeply rooted in the interconnectedness of acroyoga merging yoga, acrobatics and healing arts into oneness. With creativity, movement and spirituality as her guiding stars she turns the world upside down and inside out.

At an early age books, music and teachers of dance and theatre made a deep impact as they evoke the experience of our body, mind, soul connection in action. Yogic elements were brought into the space of art and improvisation. Deep relaxation, breath awareness and sun salutations were all present. And most of all a culture of acceptance, inclusivity and joy of movement.

• Nina CV: [read here]
• Nina AcroYoga BIO: [read here]
Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]


Nina & Boris
♥☀✈