Private Classes

Privattimmar


Enligt personliga behov och ideér genom feedback och vägledning skapar vi din drömtimme tillsammans.

Privatlektioner ger dig en möjlighet att fördjupa och utveckla ditt utövande oavsett om du letar efter ny inspiration eller bara som ett sätt att finslipa din teknik eller utöka din kunskap generellt.

Antal lektioner som behövs varierar beroende på erfarenhet, personliga mål och intressen. Vi är baserade i Malmö så här finns det möjlighet att ta privatlektioner regelbundet och till bättre priser. Vi erbjuder även privatlektioner i samband med workshops och resor till andra platser. Kontakta oss för en uppskattning eftersom priserna varierar beroende på när, var och hur. Vi reser runt en hel del så innan du vet ordet av är vi i din närhet.

• Yoga
• AcroYoga
• Armbalanser
• Akrobatik
• Kung Fu
Privattimmar i AcroYoga


AcroYoga är en interpersonlig praktik och en hel del av upplevelsen sker i gruppmiljö. Ibland kan dock privatlektioner vara önskvärt som en unik möjlighet för personlig undervisning och feedback. Anledningarna till att ta privatlektioner är många, allt från nybörjaren som vill ha en kickstart i sin praktik till den mer erfarne AcroYogin som söker professionella tips och tricks på de senaste teknikerna de jobbar på. Vi har även en hel del par som kommer på privatlektioner för att lära sig att flyga tillsammans eller kanske till och med utveckla sina egna flows under vår guidning. Orsakerna är många och varierande, vi gör arrangemangen tillsammans och samarbetar för att kunna skapa din drömtimme.Priser:


1 session à 60 min, 600 kr / person.
5 sessioner à 60 min, 2750 kr / person.
10 sessioner à 60 min, 5000 kr / person.

1 session för två personer à 60 min, 450 kr / person.
5 sessioner för två personer à 60 min, 2000 kr / person.
10 sessioner för två personer à 60 min, 3500 kr / person.


För mer information eller för att boka en tid [kontakta oss].

Private Lessons


According to personal needs and ideas through feedback and guidance, we co-create your dream class together.

Private lessons give you an opportunity to deepen and develop your practice whether you are looking for new inspiration or just as a way to hone your skills or expand your knowledge in general.

Number of sessions needed varies depending on experience, personal goals and interests. We are based in Malmö, Sweden so here it is possible to take private lessons on a regular basis and at better prices. We also offer private lessons in connection with workshops and trips to other places. Contact us for an estimate as prices vary depending on when, where and how. We travel around a lot so before you know it, we are close to you.

• Yoga
• AcroYoga
• Armbalances
• Acrobatics
• Kung Fu
Private AcroYoga Lessons


AcroYoga is an interpersonal practice and a lot of the experience takes place in group setting. Sometimes, however, private lessons may be desirable as a unique opportunity for personalized instruction and feedback. The reasons for taking private lessons are many, ranging from beginners who want a kick start in their practice to the more experienced AcroYogis seeking professional tips and tricks on the latest techniques they're working on. We also have a lot of couples who come to private lessons to learn to fly together, or perhaps even develop their own flows under our guidance. The reasons are many and varied, we make the arrangements together and co-create your dream class together.

For more information or to schedule an appointment please [contact us].

Clases personalizadas


La información de las clases puede leerse solamente en inglés y en sueco:
[leer en inglés]
[leer en sueco]

Para más información o para organizar una cita por favor [contáctese con nosotros].