Kirtan

Kirtan ~ en form av Bhakti Yoga


Yogisk mantrasång i grupp, en form av Bhakti Yoga som är hängivelsens och hjärtats yoga. Bhakti är ett inre tillstånd av kärlek, medkänsla och service. Sublimering av sinnena och förening med intelligensen och sanningen bakom allt. Framförallt är det en upplevelse bortom ord, men genom till exempel sång och musik kan vi uppleva Bhakti. En tänkvärd definition av Bhakti Yoga finner vi i dessa ord:

'What is real devotion? It is not mindless adoration; it is not abdication of your responsibility to blindly following the whims of another. Real devotion is unbroken receptivity to the truth. Real devotion is rooted in an awed gratitude that is lucid and intelligent.'
Sogyal Rimpoche 'The Tibetan Book of Living and Dying'

Kirtan ~ a form of Bhakti Yoga


Yogic mantra singing in a group, a practice of Bhakti Yoga which is the yoga of devotion, the yoga of the heart. Bhakti is an inner state of love, compassion and service. Sublimation of the senses and connection with the intelligence and truth behind it all. Above all it is an experience beyond words, but through for example song and music we can experience Bhakti. A good definition of Bhakti Yoga we find in these words:

'What is real devotion? It is not mindless adoration; it is not abdication of your responsibility to blindly following the whims of another. Real devotion is unbroken receptivity to the truth. Real devotion is rooted in an awed gratitude that is lucid and intelligent.'
Sogyal Rimpoche 'The Tibetan Book of Living and Dying'

Kirtan ~ una forma de Bhakti Yoga


Mas descripción próximamente :)

'What is real devotion? It is not mindless adoration; it is not abdication of your responsibility to blindly following the whims of another. Real devotion is unbroken receptivity to the truth. Real devotion is rooted in an awed gratitude that is lucid and intelligent.'
Sogyal Rimpoche 'The Tibetan Book of Living and Dying'Kirtan Time ~ mantrasång med Boris & Nina


Vi delar enkla sånger tillsammans i ring. Ofta traditionella mantran på sanskrit men även andra inslag från olika traditioner, nya som gamla, som alla har samma gemensamma nämnare. Enkla, fina sånger att dela tillsammans med andra i en slags meditation med röst, rytm och ibland även rörelse i fokus.

Ta gärna med:
Instrument av alla slag; shakers, tamburiner, trummor, gitarrer...

Kommande datum:
[se kommande datum här]

Kirtan Time ~ chanting with Boris & Nina


We share simple songs together in a circle. Often traditional mantras in Sanskrit but also other elements from different traditions, modern and old, all have the same common denominator. Simple, nice songs to share with others in a kind of meditation with voice, rhythm and sometimes even movements.

To bring:
Instruments of all types; shakers, tamburines, drums, gitars, etc.

Upcoming dates:
[view upcoming dates here]

Kirtan Time ~ mantras con Boris & Nina


Compartimos canciones sencillas juntos en un circulo. A menudo mantras tradicionales en sánscrito, también otros elementos de diferentes tradiciones, nuevas y viejas, todas tienen el mismo denominador común. Canciones sencillas y bonitas para compartir con los demás en una especie de meditación con la voz, el ritmo y, a veces incluso en movimiento.

Traer:
Instrumentos de todo tipo, shakers, tambores, guitarras, etc.

Próximas fechas:
[ver próximas fechas aquí]Kirtan Time Häfte av Boris


Välkommen
Min avsikt med denna bok är att förenkla för alla som vill lära sig kirtan musik, göra det mer lättillgängligt, enkelt och roligt så att det kan nå ut till fler människor och bli en del av deras liv. Kom ihåg att det inte är av betydelse om man kan sjunga och spela 'bra' utan det är upplevelsen i sig som är det betydelsefullla i kirtan. Jag har blivit inspirerad av så många kirtan människor på min väg och sammanställt de mantran och chants som vi har sjungit tillsammans. I denna bok hittar du många olika låtar tillsammans med ackord, texter och en mycket användbar länk där du kan lyssna på melodin. Jag tackar alla som gör musik som förenar oss, uttrycker inre frid och genererar glädje. Detta är vad som inspirerar mig att göra detsamma och dela det med människor jag möter.

Tacksamhet
Sedan jag började att dela denna broschyr, många besökare min för jag är beredd att acceptera en donation som utbyte för mitt arbete, så jag öppnade dörren för dem, och för dig. Jag är glad att se att mitt arbete med denna bok inspirerar till så mycket musik och verkligen tjänar sitt syfte. Om du tycker att den här broschyren är till hjälp för din inlärning eller om du bara känner dig tacksam för den tid jag har tillbringat för att sammanställa den och vill erbjuda en frivillig donation klicka på 'donate' nedan och donera vad du tycker det är värt för dig.Ladda ned boken [ här: kirtan time !]


Boris & Nina
♥☀✈

Kirtan Time Booklet by Boris


Welcome:
My intention with this booklet is to make the process of learning this music more accesible, easy and enjoyable so that kirtan music will reach to more people and then be a part of their lifes. Remember that the most important is not to sing and play 'well', it is to share the experience of kirtan. I have received inspiration from others on my path and collected mantras and chants we have sung together. In this booklet you find the songs with chords, lyrics and a very usefull link where you can listen to the melody. I give thanks to everybody who make music that connects us, express inner peace and generate so much joy. This is what inspires me to do the same and share it with people I meet.

Gratitude:
Since I started to share this booklet, many people asked me of I am willing to accept a donation as a exchange for my work, so I opened that door for them, and for you. I am happy to see that my work serves people. If you find this booklet helpful for your learning or you just feel grateful for the time I have spent compiling it and want to offer a donation please click the donation button below and donate what it is worth for you.Download the booklet [here: kirtan time !]


Boris & Nina
♥☀✈

Kirtan Time cuadernillo de Boris


Bienvenidos:
Mi intención con este cuadernillo es hacer el proceso de aprendizaje de esta música más accesible, fácil y alegre, así el kirtan pueda alcanzar a más gente y ser parte de sus vidas. Recuerden que lo más importante no es cantar 'bien', sino el compartir la experiencia del kirtan. Yo he recibido inspiración de otros en mi camino y he juntado los mantras y las letras que hemos cantado juntos. En este cuadernillo encontrarás las canciones con los acordes y también un muy practico enlace donde podrás escuchar la melodía. Doy gracias a todos los que hacen música para conectarnos, que expresa paz interior y que genera tanta felicidad. Esto es lo que me inspira a mi a hacer lo mismo y compartirlo con los demás.

Gratitud:
Desde que comencé a compartir este cuadernillo, mucha gente me preguntó si estaba dispuesto a recibir una donación a cambio de mi trabajo, así que decidí abrir esa puerta para ellos, y para vos también. Estoy feliz de ver que mi trabajo sirve a la gente. Si tu piensas que este cuadernillo es práctico y te ayuda el proceso de aprendizaje, o si solamente sientes gratitud por el tiempo que tomé para compilarlo y quieres ofrecer una donación, por favor haz click en el botón de donación que está debajo y dona lo que crees que vale.Descargar el cuadernillo [aquí: kirtan time !]


Boris & Nina
♥☀✈