Activities

Aktiviteter

Activities

ActividadesAcroYoga

yoga | akrobatik | thaimassage

AcroYoga förenar yogans andliga visdom, akrobatikens dynamiska kraft och den kärleksfulla vänligheten 'Metta' i thaimassage. Genom att blanda dessa kunskaper får vi AcroYogan som odlar förtroende, lekfullhet och gemenskap. AcroYoga är en interpersonlig form av yoga där vi lämnar vår egen matta och delar med andra.

En rolig träningsform med många olika möjligheter. Innehållet kan vara allt från det mer lugna och helande som ger fokus och närvaro till det mer energiska, glädjespridande och akrobatiska som på ett lekfullt sätt får oss att tänja på våra gränser och expandera vår komfortzon.

Mycket går ut på att använda sin egen och varandras kroppsvikt för att öva upp styrka, koordination och smidighet samt hjälps vi åt att varva ned, slappna av och finna nuet. Ger fördjupad kontakt och tillit både till oss själva och varandra. Med ett metodiskt tillvägagångssätt skapas en process som är säker, rolig och lättillgänglig. Överraskas av din egen förmåga när vi tillsammans gör det omöjliga möjligt och lekande lätt.

Ingen partner behövs, vi arbetar tillsammans i olika gruppkonstellationer och även i cirkel med alla närvarande.

Element som kan ingå i ett AcroYoga pass:

Asana
Yogapositioner både på egen matta och med andra i grupp om två, tre eller i cirkel med alla. Övningar från yoga, akrobatik och andra former av rörelser som utvecklar styrka, rörlighet, koordination och balans.
Armbalanser och Passningsteknik
Huvudstående, handstående och andra uppochnedvända balanser med hjälp av varandra och vägg.
Akrobatisk Flygning
Akrobatik i små grupper om tre eller fler personer. Vi lär oss att basa, flyga och passa. Vi lyfter varandra och flyger tillsammans.
Terapeutisk Flygning
En slags flygande massage där yoga, thaimassage och akrobatik möts.
Thaimassage
En massagestil från Thailand med rötter i yoga, ayurveda, Buddhism och kinesisk medicin. En slags meditation i 'Metta' som betyder kärleksfull vänlighet. Assisterade yogapositioner, massage och avslappning.

"AcroYoga is a community based practice. We ignite our collective potential as we support each other to reach new heights. AcroYoga invites you to experience the full spectrum of your being through opportunities to: give and receive; to support and to be supported; to be strong and sensitive. It is a systematic approach designed to be accessible to every practitioner, and encourages personal transformation in an atmosphere of acceptance, celebration and safety."
www.AcroYoga.org

AcroYoga

yoga | acrobatics | thai massage

AcroYoga is an interpersonal form of yoga where we leave our own mat to share with others. The content spans from the more calm and healing that gives focus and presence to the more energetic, joyful and acrobatic which in a playful way allows us to stretch our limits and expand our comfort zone. Giving us a deeper contact and more trust both in ourselves and others. AcroYoga will surprise you with your own ability as we make the impossible possible together.

"AcroYoga is a community based practice. We ignite our collective potential as we support each other to reach new heights. AcroYoga invites you to experience the full spectrum of your being through opportunities to: give and receive; to support and to be supported; to be strong and sensitive. It is a systematic approach designed to be accessible to every practitioner, and encourages personal transformation in an atmosphere of acceptance, celebration and safety."
www.AcroYoga.org

AcroYoga

yoga | acrobacia | masaje tailandés

Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Kirtan


Yogisk mantrasång i grupp, en form av bhakti yoga som är hängivelsens och hjärtats yoga. Bhakti är ett inre tillstånd av kärlek, medkänsla och service. Sublimering av sinnena och förening med intelligensen och sanningen bakom allt. Framförallt är det en upplevelse bortom ord, men genom till exempel sång och musik kan vi uppleva bhakti. En tänkvärd definition av bhakti yoga finner vi i dessa ord:

'What is real devotion? It is not mindless adoration; it is not abdication of your responsibility to blindly following the whims of another. Real devotion is unbroken receptivity to the truth. Real devotion is rooted in an awed gratitude that is lucid and intelligent.'
Sogyal Rimpoche 'The Tibetan Book of Living and Dying'

Kirtan


Yogic mantra singing in a group, a practice of bhakti yoga which is the yoga of devotion, the yoga of the heart. Bhakti is an inner state of love, compassion and service. Sublimation of the senses and connection with the intelligence and truth behind it all. Above all it is an experience beyond words, but through for example song and music we can experience bhakti. A good definition of bhakti yoga we find in these words:

'What is real devotion? It is not mindless adoration; it is not abdication of your responsibility to blindly following the whims of another. Real devotion is unbroken receptivity to the truth. Real devotion is rooted in an awed gratitude that is lucid and intelligent.'
Sogyal Rimpoche 'The Tibetan Book of Living and Dying'

Kirtan


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Yoga


Vi ger kurser i yoga inspirerat av allt ifrån traditionsrik satyananda yoga till modern vinyasa yoga, green yoga och med inslag av dansimprovisation och kampsport. Med yogan som grund ger vi plats åt tillsynes vitt skilda uttryck som bortom form och namn kan ses i djupare sammanhang och förening.

'Yoga is not an ancient myth buried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the culture of tomorrow.'
Swami Satyananda Saraswati

Yoga


We offer courses in yoga inspired by everything from traditional satyananda yoga to modern vinyasa yoga, green yoga and with a touch of dance improvisation and martial arts. With yoga as foundation we create space for seemingly diverse expressions. Beyond the different shapes and names there is a deeper interconnection which makes many paths lead to the same essence.

'Yoga is not an ancient myth buried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the culture of tomorrow.'
Swami Satyananda Saraswati

Yoga


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Thai Yoga Massage


För välbefinnande och balans. En massagestil från Thailand med rötter från yoga, ayurveda, buddhism och även kinesisk medicin. En meditation i 'Metta' som betyder kärleksfull vänlighet. Kurser och privata behandlingar.

Thai Yoga Massage


For well-being and balance. A massage style from Thailand with roots in yoga, Ayurveda, Buddhism, and even Chinese medicine. A meditation in 'Metta', loving kindness. Courses and private sessions.

Masaje Tailandés


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Shaolin Kung Fu


Nord shaolin på barfotavis med Boris. Som liten tränade Boris taekwondo och kung fu dagarna i ända. Det gav honom fokus, styrka och smidighet och framförallt var det där som intresset för det spirituella fick sin grund. Nord shaolin utmärker sig med cirkulära och geometriska rörelser, både i tao lu (traditionella sekvenser / koreografi) och i en mot en övningar.

Shaolin Kung Fu


Northern Shaolin the barefoot way with Boris. Growing up Boris practiced taekwondo and kung fu all day long. It gave him focus, strength and agility and, above all, it was where his spiritual interest started to grow. Northern Shaolin excels with circular and geometrical movements, both in tao lu (traditional sequences / choreography) and in one to one exercises.

Shaolin Kung Fu


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Artistiska uppträdanden


Du kan se oss uppträda på gator och torg, festivaler och events.

Artistic Performances


You can see us perform on festivals and events, streets and squares.

Actuaciones Artísticas


Por el momento esta información solamente está en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Nina & Boris
♥☀✈