Kirtan Time / MalmöKirtan Time !

Malmö - Sweden

med Boris & Nina

Sjung bhajans med oss !
Vi delar enkla sånger tillsammans i ring. Ofta traditionella mantran på sanskrit men även andra inslag från olika traditioner, nya som gamla, som alla har samma gemensamma nämnare.  Vi delar enkla sånger tillsammans i ring. Ofta traditionella mantran på sanskrit men även andra inslag från olika traditioner, nya som gamla, som alla har samma gemensamma nämnare. Enkla, fina sånger att dela tillsammans med andra i en slags meditation med röst, rytm och ibland även rörelse i fokus.  Vill du sjunga ett speciellt mantra från din tradition? Kontakta Nina & Boris på info@acrobhakti.com.

Vad är Kirtan? 
Kirtan är en form av bhakti yoga (hängivelsens yoga). Kirtan är indisk mantrasång (men kan också innehålla mantran från andra traditioner) som fått stor spridning i världen. Kirtan handlar om att sjunga Guds (det formlösas) namn om och om igen tills sången blir självgående och ett vilsamt flöde uppstår. Oberoende av nationalitet, kultur, hudfärg, religion eller troslära kan vem som helst sjunga Kirtan och uppleva den glädje, kärlek och meditativa stämning som skapas. Kirtan handlar om att bejaka det emotionella och empatiska och att vila i en större tillit. Oberoende av musikalisk förmåga kan alla praktisera Kirtan. 

Ta gärna med: 
* Instrument av alla slag; shakers, tamburiner, trummor, gitarrer etc 
* Du är alltid välkommen att skänka blommor till studion om du vill! 
* En vän. Ju fler desto trevliga blir det! 

Kvällen är öppen för alla.

Pris: Donation. 70% av donationerna går till gatutidningen Courage, resten går till studion. 
Anmälan: yogakendra@yogakendra.se eller via bokningssystemet.

Datum:
30 Januari
13 Februari
27 Februari
10 April
24 April
8 Maj
22 Maj

Tid:  Kl 19:45-21.00 Yoga Kendra
Plats:  Norra Vallgatan 54, Malmö, Sverige

Välkommen !

Nina & Boris
♥☀✈

@title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "30 of January / 2013"; @dateShort: "30.Jan.2013"; @date: "2013.01.30"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "13 of February / 2013"; @dateShort: "13.Feb.2013"; @date: "2013.02.13"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "27 of February / 2013"; @dateShort: "27.Feb.2013"; @date: "2013.02.27"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "10 of April / 2013"; @dateShort: "10.Apr.2013"; @date: "2013.04.10"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "24 of April / 2013"; @dateShort: "24.Apr.2013"; @date: "2013.04.24"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "8 of May / 2013"; @dateShort: "8.May.2013"; @date: "2013.05.08"; @title1: "Kirtan time !"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @dateLong: "22 of May / 2013"; @dateShort: "22.May.2013"; @date: "2013.05.22";