Terminskurser VT 2013 / Malmö

Terminskurser VT 2013


Här information om våra olika terminskurser VT 2013.
Läs mer om varje kurs genom att klicka på titeln.
Hör dig för om rabatter och paketpris vid anmälan till flera kurser !

✈ AcroYoga Öppen Nivå pass öppet för alla
Måndagar 17:00-18:00 (totalt 12h)
Både för dig som kommer och provar för första gången och för dig med mer erfarenhet.

✈ Lugn & Ro med AcroYoga
Tisdagar 19:00-21:00 (totalt 28h)
Få tid att verkligen gå in i den rogivande, närande och helande aspekten av AcroYoga.

✈ Shaolin Kung Fu för dansare och yogis
Torsdagar 17:00-18:15 (totalt 18h 45min)
Nord Shaolin Kung Fu på barfotavis. Cirkulära rörelser och mycket danskänsla.

✈ AcroYoga Maha Serie
Torsdagar 18:30-21:00 (totalt 37h 30min)
Denna fulladdade serie är för dig som vill gå vidare med flygning och fördjupa dig i AcroYoga.

✈ AcroYoga Pass i Forum öppet för alla
Söndagar 14:00-15:00 (totalt 4h)
Både för dig som kommer och provar för första gången och för dig med mer erfarenhet.


Weekly classes Jan-May 2013


Here information about our different semester courses spring 2013.
Learn more about each course by clicking the title.
Please ask about discounts and package price when signing up for multiple courses !

✈ AcroYoga Open Level class open to all
Mondays 5-6 pm (total of 12h)
Both for you who come and try out for the first time as well as for you with more experience.

✈ Peace & Balance with AcroYoga
Tuesdays 7-9 pm (total of 28h)
Take the time to really go deep into the soothing, nourishing and healing aspect of AcroYoga.

✈ Shaolin Kung Fu for dancers and yogis
Thursdays 5-6:15 pm (total of 18h 45min)
Northern Shaolin Kung Fu the barefoot way. Circular movements and lots of dance feeling.

✈ AcroYoga Maha Serie
Thursdays 6:30-9 pm (total of 37h 30min)
This fully loaded serie is for you who want to progress with flying and immerse yourself in AcroYoga.

✈ AcroYoga Open Level in Forum class open to all
Sundays 4-5 pm (total of 4h)
Both for you who come and try out for the first time as well as for you with more experience.


Clases semanales Enero-Mayo 2013


AcroYoga Öppen Nivå pass öppet för alla
Måndagar 17:00-18:00
Malmö Dansakademi
Sofielundsvägen 57, Malmö [karta]

Kursbeskrivning:
Ta chansen att prova på AcroYoga i en rolig och avslappnad atmosfär. På detta pass ger vi mycket utrymme för lek och experiment i mötet mellan yoga, akrobatik och thaimassage. Det blir varierat innehåll, överraskningar och utmaningar både för dig som kommer och provar för första gången och för dig med mer erfarenhet. Efter en kort uppvärmning ger vi fokus på bland annat inversioner, akrobatisk flygning och flygande massage.

Lärare:
Nina & Boris

Datum:
Kursstart måndag 25 februari
12 klasser mellan vecka 9-20

Kursavgift:
• 980 kr / hela terminen (totalt 12h)
• 120 kr / drop in (endast vid mån av plats)

Information & Anmälan direkt till Malmö Dansakademi:
www.dansakademi.se


AcroYoga Open Level class open to all
Mondays 5-6 pm
Malmö Dansakademi
Sofielundsvägen 57, Malmö [karta]

Course Description:
Take the chance to try AcroYoga in a fun and relaxed atmosphere. On this course there will be a lot of space to play and experiment in the meeting between yoga, acrobatics and Thai massage. The content will be varied and there will be challenges and surprises for all levels. Both for you who come and try out for the first time as well as for you with more experience. After a short warm up we focus on inversions, acrobatic flying and flying massage.

Teachers:
Nina & Boris

Dates:
Starting date: Monday February 25
12 classes between week 9-20

Course Fee:
• 980 SEK / all semester (total of 12h)
• 120 SEK / drop in (only if space available)

Information & Sign Up directly to Malmö Dansakademi:
www.dansakademi.seLugn & Ro med AcroYoga
Tisdagar 19:00-21:00
YogaKendra
Norra Valgatan 54, Malmö [karta]

Kursbeskrivning:
Varva ned och vaggas in fullständigt i Metta, kärleksfull vänlighet. En längre klass där vi får
tid att verkligen gå in i den rogivande, närande och helande aspekten av AcroYoga. Här ett exempel på flygande massage som är en av alla de fina ingredienserna på denna kurs: [se här ]

Innehåll:

Partner Flow
  Yogapositioner, avslappning och stretching tillsammans två och två.
Flygande Massage
  En slags terapeutisk flygning i mötet mellan akrobatik, yoga och massage.
Lunar Asana Sekvens
  Vinyasa som förbereder oss för olika moment som behövs för att kunna utföra
  thaimassage och flygande massage som en helande dans. Utvecklad av AcroYogans
  grundare Jason Nemer och Jenny Sauer-Klein.
Thaimassage
  Lär dig att ge och ta emot thaimassage i olika positioner, liggande på mage, rygg,
  sidoposition samt sittande.
Yoga filosofi
  I relation till AcroYoga praktiserandet i synnerhet och livet i allmänhet.
Mantra
  I meditation och melodi.

Förkunskaper:
Inga särskilda förkunskaper krävs och ingen partner behövs. Du behöver varken vara vig eller akrobatisk på någotvis för att kunna delta på denna kurs. Vår inställning är att varje klass är komplett i sig själv och vi går steg för steg tillväga. Utan konkurrens, prestationskrav eller annat som bara står i vägen när vi vill komma till kärnan av något, slappna av, dela fina stunder och finna lugn och balans. Kom, ta del och njut !

Lärare:
Nina & Boris

Datum:
Kursstart tisdag 15 januari
14 klasser mellan vecka 3-22 (uppehåll v. 10-14, 16)

Kursavgift:
• 1850 kr - Early Bird innan 31 december 2012 (totalt 28h)
• 2350 kr - från och med 1 januari 2013 (totalt 28h)
• 200 kr - Provtimme (endast vid mån av plats)

På denna kurs är det begränsat antal platser så anmäl dig i tid !

Information & Anmälan (anmälan krävs även för provtimme)
info@acrobhakti.com


Peace & Balance with AcroYoga
Tuesdays 7-9 pm
YogaKendra
Norra Valgatan 54, Malmö [karta]

Course Description:
Wind down and let yourself be cradled in Metta, loving kindness. A longer class where we take the time to really go deep into the soothing, nourishing and healing aspect of AcroYoga. Here an example of flying massage which is one of the beautiful elements of this course [view here ]

Content:

Partner Flow
  Yoga positions, relaxation and stretching together two and two.
Flying Massage
  A kind of therapeutic flying in the meeting between acrobatics, yoga and massage.
Lunar Asana Sequence
  Vinyasa which prepares us for performing Thai massage and flying massage as a healing dance.
  Developed by AcroYoga co-founders Jason Nemer & Jenny Sauer-Klein.
Thai massage
  Learn to give and receive Thai massage in different positions, lying on your belly, on your back,
  side position and seated.
Yoga philosophy
  In relation to the practice of AcroYoga in particular and life in general.
Mantra
  In meditation and melody.

Prerequisites:
No special experience is required and no partner is needed. You do not need to be agile and acrobatic in any way in order to take part in this course. Our approach is that each class is complete in itself and step by step we perform the different parts of the class. Without competition, pressure to perform or anything else that just stands in the way when the point is to get deep into the core and get to the essence, relax, share beautiful moments and finding peace and balance. Come, take part and enjoy !

Teachers:
Nina & Boris

Dates:
Starting date: Tuesday January 15
14 classes between week 3-22 (no classes week 10-14, 16)

Course Fee:
• 1850 SEK - Early Bird before December 31 2012 (total of 28h)
• 2350 SEK - from January 1 2013 (total of 28h)
• 200 SEK - 1 class (only if space is available)

This course has limited space so register early !

Information & Sign Up (sign up required also for test class)
info@acrobhakti.comShaolin Kung Fu för dansare och yogis
Torsdagar 17:00-18:15
Danscentrum Syd
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B, Malmö [karta]

Kursbeskrivning:
Nord Shaolin på barfotavis med Boris. Som liten tränade Boris Taekwondo och Kung Fu dagarna i ända. Det gav honom fokus, styrka och smidighet och framförallt var det där som intresset för det spirituella fick sin grund. Nord Shaolin utmärker sig med cirkulära och geometriska rörelser, både i Tao Lu (traditionella sekvenser / koreografi) och i en mot en övningar. På denna kurs lär vi oss traditionella rörelser, sekvenser och teknik på Boris engagerade och djupgående vis. Vi kommer även relatera filosofiska aspekter till praktiken. Kursen fokuserar speciellt på att utveckla taktil finkänslighet genom olika övningar vilket gör det till ett fantastiskt komplement för dansare, yogis och självfallet även acroyogis.

Förkunskaper:
Denna kurs är speciellt tänkt för dansare och yogis och andra som tycker om att hålla på med rörelse på olika vis. Alla är välkomna och kursen anpassas efter deltagarna.

Lärare:
Boris

Datum:
Kursstart torsdag 17 januari
15 klasser mellan vecka 3-22 (uppehåll v. 10-13, 16)

Kursavgift:
Gratis provtimme !
• 750 kr - Early Bird innan 31 december 2012 (totalt 18h 45min)
• 900 kr - från och med 1 januari 2013 (totalt 18h 45min)
• 80 kr / per gång

Information & Anmälan (anmälan krävs även för provtimme)
info@acrobhakti.com


Shaolin Kung Fu for dancers and yogis
Thursdays 5-6:15 pm
Danscentrum Syd
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B, Malmö [karta]

Course Description:
Northern Shaolin the barefoot way with Boris. Growing up Boris practiced Taekwondo and Kung Fu all day long. It gave him focus, strength and flexibility and, above all, it was where his spiritual interest started to grow. Northern Shaolin excels with circular and geometrical movements, both in Tao Lu (traditional sequences / choreography) and in one to one exercises. In this course we will learn traditional movements, sequences and techniques in Boris engaging and dedicated way. We will also relate philosophical aspects to the practice. The course focus especially on the development of tactile sensitivity through various exercises which makes it a great complement for dancers, yogis and obviously also for acroyogis.

Prerequisites:
This course is especially designed for dancers and yogis and others who like to work with movement in different ways. Everyone is welcome and the course is adapted to the participants.

Teacher:
Boris

Dates:
Starting date: Thursday January 17
15 classes between week 3-22 (no classes week 10-13, 16)

Course Fee:
• Try a class for free !
• 750 SEK - Early Bird before December (total of 18h 45min)
• 900 SEK - from January 1 2013 (total of 18h 45min)
• 80 SEK / per class

Information & Sign Up (sign up required also for test class)
info@acrobhakti.comAcroYoga Maha Serie
Torsdagar 18:30-21:00
Danscentrum Syd
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B, Malmö [karta]

Kursbeskrivning:
Denna serie är för dig som vill gå vidare med flygning och fördjupa dig i AcroYoga. Maha på Sanskrit visar på att något är stort, bra och fantastiskt och det är just det rätta namnet för denna kurs som innehåller hela AcroYogans spektrum och extra tid och fokus åt akrobatisk flygning. Serien är uppdelad i fyra block som steg för steg tar oss vidare in i AcroYogans möjligheter. Varje timme avslutas med Thai 'n Fly, flygande massage och thaimassage för att varva ned, slappna av och balansera.

Innehåll:

Solar Asana Sekvens
  Vinyasa som innehåller många nyckelövningar för olika moment som behövs för att
  kunna utföra inversioner och akrobatisk flygning. Denna sekvens är utvecklad av
  AcroYogans grundare Jason Nemer och Jenny Sauer-Klein.
Inversioner
  Handstående, huvudstående, underarmsstående och andra uppochnedvändningar med
  hjälp av varandra och vägg. Att vänja sig vid den uppochnedvända världen, kunna orientera
  sig och känna sig bekväm är en bra förutsättning för att kunna utvecklas inom flygning.
Passningsteknik
  Vi lär oss att assistera varandra på ett säkert och effektivt sätt för att förhindra skador
  och för att göra det tillsynes omöjliga möjligt och till och med lekande lätt.
Akrobatisk Grundteknik
  Styrka, smidighet, koordination och balans på ett roligt och upplyftande vis med hjälp av
  ens egen och andras kroppsvikt genom olika övningar som tex partner flöden, partner
  balansövningar och kalibreringar.
Akrobatisk Flygning*
  Finslipa grundpositioner samt utöka ditt vokabulär av figurer, övergångar och flöden.
  För mer info se ordlista nedan !
Thai n' Fly
  Flygande massage och thaimassage för att varva ned, slappna av och balansera.

* Ordlista Akrobatisk Flygning:

Positioner [positioner, figurer]
Från grundpositioner till mer avancerade positioner med liggande och stående bas.
Calibrations [kalibreringar]
Dynamiska flygmoment som repeteras för att öva teknik, styrka och mjukhet i
rörelse inom flygning.
Transitions [övergångar]
Övergångar mellan olika positioner från de första stegen till avancerade piruetter.
Pops [poppar]
Hoppande övergångar.
Washing Machines [tvättmaskiner]
Positioner och övergångar som kan repeteras i oändlighet eftersom de börjar där de
slutar och kan gå runt, runt, runt. Därav namnet.
Flows [flöden]
Flygsekvenser från kortare och enklare former till längre och mer komplicerade.

Förkunskaper:
Minst 3 klasser eller en workshop i AcroYoga. Det är också en god förutsättning att ha erfarenhet av någon slags massage och gärna flygande massage [se video ] men inget krav. Vid mån av plats är det möjligt att ta enbart vissa delar av kursen men då ska du ha motsvarande erfarenhet sedan innan alternativt ta ett par privattimmar med oss lärare för att komma ikapp gruppen.

Datum + Delkurser:
Kursstart torsdag 17 januari
15 klasser mellan vecka 3-22 (uppehåll v.10-13, 16)
1 - Inversioner (17, 24, 31 januari)
2 - Flygteknik (7, 14, 21, 28 februari)
3 - Transitions (4, 11, 25 april + 2 maj)
4 - Washing Machines (9, 16, 23, 30 maj)

Lärare:
Nina & Boris

Kursavgift:
• 2400 kr -Early Bird innan 31 december 2012 (totalt 37h 30min)
• 3000 kr - från och med 1 januari 2013 (totalt 37h 30min)
• 700 kr - Delkurs 1 (totalt 7.5 h)
• 950 kr - Delkurs 2 (totalt 10 h)
• 950 kr - Delkurs 3 (totalt 10 h)
• 950 kr - Delkurs 4 (totalt 10 h)

Information & Anmälan (anmälan krävs)
info@acrobhakti.com


AcroYoga Maha Serie
Thursdays 6:30-9 pm
Danscentrum Syd
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B, Malmö [karta]

Course Description:
This serie is for you who want to progress with flying and immerse yourself in AcroYoga. Maha in Sanskrit refers to something great, good and amazing and that is exactly the right name for this course containing the whole spectrum of AcroYoga and extra time and emphasis on acrobatic flying. The serie is divided into four blocks which step by step brings us further into the possibilities of AcroYoga. Each session end with Thai n' Fly, flying massage and Thai massage to unwind, relax and balance.

Content:

Solar Asana Sequence
  Vinyasa containing many key exercises for various elements needed to perform inversions
  and acrobatic flying.
  This sequence is developed by AcroYoga co-founders Jason Nemer & Jenny Sauer-Klein.
Inversions
  Handstand, headstand, forearmstand and other upside down turns with the help of each other
  and the wall. Getting used to the upside down world, ability to orientate and feel comfortable
  is a good foundation to be able to advance with flying.
Spotting Technique
  We learn to assist each other in a safe and effective way to prevent
  injuries and to make the seemingly impossible possible, fun and easy.
Acrobatic Basic Technique
  Strength, flexibility, coordination and balance in a fun and uplifting manner,
  with the help of your own and others body weight through various exercises
  such as partner flows, counterbalances and calibrations.
Acrobatic Flying*
  Hone basic positions and expand your vocabulary of figures, transitions and flows.
  For more info see glossary below !
Thai n' Fly
  Flying massage and Thai massage to unwind, relax and balance.

* Glossary Acrobatic Flying:

Positions
From basic to more advanced positions with lying and standing base.
Calibrations
Dynamic flying motions that are repeated to practice technique, strength and softness in the movements when flying.
Transitions
Transitions between different positions from the first steps to advanced pirouettes.
Pops
Jumping transitions.
Washing Machines
Positions and transitions which can be repeated indefinitely since they start where they end and can go around and around. Hence the name.
Flows
Flying sequences from more short and simple forms to longer and more complicated.

Prerequisites:
Minimum 3 classes or one workshop of AcroYoga. It is also good if you have some massage experience and great if you know a bit of flying massage from before [see video ] but not required. Depending on if there is space it is also possible to take only certain parts of the serie, but then you should have equivalent experience before or take a few private hours with us teachers to catch up with the group.

Dates + Parts:
Starting date: Thursday January 17
15 classes between week 3-22 (no classes week 10-13, 16)
1 - Inversions (January 17, 24, 31)
2 - Flying Technique (February 7, 14, 21, 28)
3 - Transitions (April 4, 11, 25 + May 2)
4 - Washing Machines (May 9, 16, 23, 30)

Teachers:
Nina & Boris

Course Fee:
• 2400 SEK - Early Bird before December 31 2012 (total of 37h 30min)
• 3000 SEK - from January 1 2013 (total of 37h 30min)
• 700 SEK - Part 1 (total of 7.5 h)
• 950 SEK - Part 2 (total of 10 h)
• 950 SEK - Part 3 (total of 10 h)
• 950 SEK - Part 4 (total of 10 h)

Information & Sign Up (sign up required)
info@acrobhakti.comAcroYoga Öppen Nivå pass öppet för alla
Söndagar 16:00-17:00
Forum Live
Djäknegatan 21, Malmö [karta]

Kursbeskrivning:
Ta chansen att prova på AcroYoga i en rolig och avslappnad atmosfär. På detta pass ger vi mycket utrymme för lek och experiment i mötet mellan yoga, akrobatik och thaimassage. Det blir varierat innehåll, överraskningar och utmaningar både för dig som kommer och provar för första gången och för dig med mer erfarenhet. Efter en kort uppvärmning ger vi fokus på bland annat inversioner, akrobatisk flygning och flygande massage.

Datum + Tid:
Söndagar kl 16:00 - 17:00
3-Mars / 7-April / 5-Maj / 19-Maj

Lärare:
Nina & Boris

Information & Anmälan:
För att komma på dessa timmar krävs medlemskap på ForumLive. 
För endast 95:- kan du prova att träna hos dem en hel månad. 
Se mer på deras hemsida: www.forumlive.com


AcroYoga Open Level class open to all
Sundays 4-5 pm
Forum Live
Djäknegatan 21, Malmö [karta]

Course Description:
Take the chance to try AcroYoga in a fun and relaxed atmosphere. On this course there will be a lot of space to play and experiment in the meeting between yoga, acrobatics and Thai massage. The content will be varied and there will be challenges and surprises for all levels. Both for you who come and try out for the first time as well as for you with more experience. After a short warm up we focus on inversions, acrobatic flying and flying massage.

Date + Time:
Sundays kl 16:00 - 17:00
3-March / 7-April / 5-May / 19-May

Teachers:
Nina & Boris

Information & Sign Up:
To join these classes you need to be member at ForumLive.
For 95:- SEK you can try one month.
For more info: http://www.forumlive.com
Nina & Boris
Certifierade AcroYoga Lärare
☀✈

Nina & Boris
Certified AcroYoga Teachers

☀✈
Por el momento esta información esta solamente en sueco y en inglés.
• Leer en sueco: [ver info]
• Leer en inglés: [ver info]

Gracias !Nina & Boris
Profesores certificados de AcroYoga
♥☀✈

@title1: "Lugn & Ro med AcroYoga"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2013.01.15"; @dateLong: "Jan-May / 2013"; @dateShort: "Jan-May.2013"; @dateExpire: "2013.06.02"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/12/20130115-acroyoga-terminskurser-vt-2013.html#lugnochro"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-czE4NQjSoGY/TMbje18-tyI/AAAAAAAAB20/Dy5wcrTym64/s160/DSC07398.jpg"; @tag: "class"; @title1: "AcroYoga Maha Serie"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2013.01.16"; @dateLong: "Jan-May / 2013"; @dateShort: "Jan-May.2013"; @dateExpire: "2013.06.02"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/12/20130115-acroyoga-terminskurser-vt-2013.html#maha"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-IMNkiacuwGc/UGeYMt9mDeI/AAAAAAAAADE/Q7y8XJdxEos/s160/IMG_7194.jpg"; @tag: "class"; @title1: "AcroYoga Öppen Nivå"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2013.02.25"; @dateExpire: "2013.05.15"; @dateLong: "Feb-May / 2013"; @dateShort: "Feb-May.2013"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/12/20130115-acroyoga-terminskurser-vt-2013.html#dropin"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-0kqKD9M5aCs/UFdSCYBTPHI/AAAAAAAACAI/iqf5z7K7pB4/s120/dansakademi-logo.jpg"; @tag: "class"; @title1: "AcroYoga Pass in Forum"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2013.03.03"; @dateExpire: "2013.05.21"; @dateLong: "Mar-May / 2013"; @dateShort: "Mar-May.2013"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/12/20130115-acroyoga-terminskurser-vt-2013.html#forum"; @img: "https://lh6.googleusercontent.com/-lz-ttJeKrsM/US4JBTq-vEI/AAAAAAAAAQM/dECTeNACqs4/s120/2013.02.06%2520-%2520Forum%2520%2528a4%2529%2520web.jpg"; @tag: "class"; @title1: "Kung Fu for Dancers & Yogis"; @city: "Malmö"; @country: "Sweden"; @date: "2013.01.17"; @dateLong: "Jan-May / 2013"; @dateShort: "Jan-May.2013"; @dateExpire: "2013.06.02"; @href: "http://www.acrobhakti.com/2012/12/20130115-acroyoga-terminskurser-vt-2013.html#kungfu"; @img: "https://lh4.googleusercontent.com/-A15_RllRRC8/UMFG2n5USII/AAAAAAAAAJg/_4QZ9Bn-lPQ/s120/Boris%2520KungFu%25202.jpg"; @tag: "class";